TOCANT EL CEL FENT L'ALETA

Blog destinat al món casteller
http://www.xiquetsdereus.cat/dimecres, 12 de març de 2008

El tema del casc dels dosos

A continuació la nota de premsa enviada des de la CCCC als mitjans de comunicació respecte el tema del casc dels dosos, no té desperdici, i una única premisa que s'ha d'extreure: Unitat al món casteller.

L’empresa NZI disposa ja d’un prototip informàtic del casc dels dosos. Ara s’està provant la compatibilitat d’aquest prototip amb els moviments que han de fer aixecadors i enxanetes per coronar els castells. Si aquesta proves donen resultat positiu, el casc dels dosos podria estar disponible en un termini d’uns quatre mesos.
D’altra banda, la CCCC desestima l’ús de l’anomenada gorra enconxada com a protecció cranial dels dosos. Aquesta gorra només pot protegir de petites contusions i rascades, però no podria evitar un hipotètic traumatisme cranial. La CCCC ha fet saber la seva posició als promotors d’aquesta iniciativa, els Castellers de Vilafranca, i ha invitat aquesta colla a reconsiderar l’ús d’aquest element.
La Junta Directiva de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (en endavant, CCCC) integrada per les colles enumerades al peu (1), reunida en sessió extraordinària el 10 de març de 2008, ha decidit per unanimitat fer públic el següent comunicat:
Davant les consultes rebudes i la preocupació manifestada per diverses colles amb relació a les informacions aparegudes als mitjans de comunicació i a diversos blogs i webs castellers sobre l’estat del projecte de casc dels dosos i l’ús d’una “gorra enconxada” per part dels dosos dels Castellers de Vilafranca (en endavant CdV), la CCCC vol fer les manifestacions següents:
A. EL CASC DELS DOSOS
Pel que fa al projecte de casc dels dosos, que realitza l’empresa NZI:
Primer. El procés de disseny del nou casc està entrant ja en la fase final. A partir de les mesures del cap obtingudes de la gran majoria de dosos a finals del 2006, les proves realitzades col·locant el casc d’enxaneta als dosos de mitjan 2007 i l’experiència acumulada en el projecte del casc, els tècnics de NZI han pogut definir una proposta d’estructura i materials. Això ha permès elaborar un prototip informàtic d’aquest casc. Basant-se en les dades reals mesurades en els caps dels dosos, aquest model permet determinar amb precisió quina seria la distància transversal (orella-orella) màxima amb que ens podríem trobar. Així sabem que, amb aquest model de casc, en el dos que tingués el cap més ample, estaríem parlant d’una distància transversal total exterior del casc de 19 cm.
Segon. Aquests dies s’estan realitzant diverses proves de camp en que els dosos utilitzen un casc d’enxaneta que ha estat rebaixat dels 22 cm d’ample que té fins als 19 que es volen provar. El seu objectiu és veure si en la pràctica aquesta dimensió és compatible amb la realització dels moviments tècnics propis del pom de dalt.
Tercer. Si aquestes proves permeten comprovar que el model dissenyat pot ser utilitzat pels dosos sense riscos de despenjament deguts al casc, NZI començarà el procés de producció del prototip. Per això, caldrà resoldre alguns aspectes tècnics del propi casc i dels acabats (sistema de subjecció, engranatge de les parts del casc, recobriment...), realitzar els models reals, fer els motlles, injectar uns quants cascs, fer les proves de laboratori per comprovar que el que s’ha calculat en els models virtuals es compleix en el model real i, si tot això resulta satisfactori, fer el tiratge necessari per començar les proves a les colles. Es calcula que tot aquest procés, des del moment en que es comprovi si la distància transversal és compatible amb l’activitat, i suposant que no es produeixi cap nou entrebanc, permetria poder disposar dels casc de prova en un termini d’uns 4 mesos.
B. LA GORRA ENCONXADA
Pel que fa a l’ús del protector cranial conegut com a “gorra ennconxada”, proposat pels CdV:
Primer. El setembre de 2007 la Junta Directiva de la CCCC, de la qual formen part els CdV, davant l’aparició d’algun casc no dissenyat per als castells, va decidir per unanimitat enviar una carta a totes les colles informant de la marxa del projecte del casc per als dosos, demanant-los paciència i advertint-los de la inutilitat i els riscos de la utilització de succedanis.
En concret, la citada carta deia que “cap casc que no sigui capaç d’absorbir energia (que és el cas de tots els protectors elàstics, com la gorra enconxada) no ofereix una protecció ajustada a les energies d’impacte que sabem que es poden produir en les caigudes”
“En aquest sentit, ens agradaria que les colles reflexionessin i entenguessin que entre els factors que més han contribuït a l’èxit del projecte del casc per a l’enxaneta i l’acotxador cal citar el rigor, la professionalitat i la capacitat d’anar tots a la una”
Finalitzava desaconsellant “que les colles utilitzin mesures protectores que no hagin estat avaluades prèviament per la CCCC” i afegia “entenem que no és compatible la participació en el projecte del casc amb l’adopció unilateral de mesures protectores”.
Els Castellers de la Sagrada Família que havien començat a fer servir una protecció d’aquest tipus, després de diverses consultes amb la CCCC, van decidir prescindir-ne. Posteriorment, la CCCC es va adreçar als Xicots de Vilafranca amb la mateixa petició.
Segon. El dia 13 de gener de 2008, el Director Científic i Mèdic de la CCCC, Dr. Jaume Rosset va rebre una trucada telefònica del Cap de Colla dels CdV, feta moments abans que aquesta colla marxés cap a Xile, en la qual li comunicava la intenció de provar una “gorra enconxada” com a protecció cranial dels dosos. El Dr. Rosset va exposar-li les raons per les quals la CCCC desaconsellava la utilització de proteccions no provades per a l’activitat castellera. El Cap de Colla dels Castellers de Vilafranca, atenent als arguments exposats pel Dr. Rosset, va respondre-li que no la farien servir en les seves actuacions a Xile.
Tercer. Pocs dies després, la CCCC va tenir coneixement que el dia 18 de gener, en la seva actuació a la Plaza de Armas de Santiago de Xile, els dosos dels CdV van utilitzar les gorres enconxades.
Quart. A primers de febrer la CCCC va rebre una carta dels CdV, datada de 29 de gener, informant que el dia 8 de gener la seva Junta havia “acordat posar una gorra enconxada, utilitzada en esports de contacte, als nostres nens i nenes que pugen en aquesta posició (la de dosos)”. Més endavant, afegia que això era “una mostra dels seu interès i de la seva voluntat de protegir el cap de nens i nenes” i una iniciativa que “prepara el terreny per utilitzar, el més ràpid possible, el casc que, ben aviat, ens oferirà la CCCC”
Cinquè. Un cop coneguda aquesta decisió dels CdV, la Junta de la CCCC va demanar al Dr. Rosset un informe sobre l’efectivitat de la gorra enconxada del qual reproduïm tres paràgrafs.
”Si a la capacitat protectora dels casc fets de material elàstic/no absorbent, (cas de la gorra enconxada) li posem una magnitud 1, la capacitat protectora del casc d’enxaneta-acotxador la té de 100. Si es vol protegir el cap dels dosos, s’ha d’esperar a tenir un casc ben dissenyat. Si el que es busca és una tranquil·litat psicològica, llavors el que s’està fent és utilitzar les eines equivocades o enganyant-se un mateix”.I, reflexionant sobre el cas que un dos es pogués fer mal portant la gorra, afegia, “El que arribarà a la societat (al públic en general) és que un dos s’ha fet mal, fins i tot portant casc. De quina manera podrem nosaltres combatre aquesta percepció social de risc? No és millor assumir una lesió sense casc, sabent i podent demostrar que el risc dels castells no és un risc alt, que les lesions greus són una fatalitat, no una negligència i, sobretot, podent demostrar que estem treballant seriosament per poder tenir, tant aviat com sigui possible, una protecció adequada, que no pas haver d’intentar justificar el perquè la protecció que portava no ha funcionat i haver de dir que això no formava part de cap projecte científic de protecció del cap dels nens castellers”.
Sisè. Atesa la claredat de les conclusions de l’informe, la transcendència del tema i considerant que aquesta qüestió s’havia de resoldre a través del diàleg i no mitjançant escrits o a través dels mitjans de comunicació, el dia 13 de febrer, una delegació de la Junta de la CCCC va traslladar-se a Vilafranca on es va reunir amb una representació de la Junta i de la Tècnica dels CdV.
Se’ls va entregar l’informe del Dr. Rosset sobre la gorra enconxada. Se’ls va advertir que l’ús d’un casc que servis per a protegir petites contusions i rascades però no fos capaç d’evitar traumatismes crànioencefàlics no era acceptable per la CCCC i es deixà clar que aquesta iniciativa no representava cap mena d’ajuda per al projecte del casc dels dosos; ben al contrari, que n’era un obstacle perquè creava una falsa sensació de seguretat, impaciència i confusió. També se’ls feu avinent els efectes mimètics que aquest comportament podria crear en altres colles castelleres i que la imatge de divisió i manca de rigor que de tot plegat se’n derivaria, malmetria sèriament els avenços assolits en els darrers anys en la imatge dels castells en molts àmbits socials, científics i mediàtics.
Setè. La CCCC va organitzar una visita a les instal·lacions de NZI a Yecla (Múrcia). A la citada visita, que es va fer el dia 3 de març passat, hi van participar el representant dels CdV a la Junta de la CCCC i un vicepresident de la mateixa colla. Els visitants van poder comprovar el compromís de l’empresa NZI en aquest projecte, el rigor amb que s’està treballant i l’estat avançat del projecte.
Vuitè. Tot i que la iniciativa i l’organització de la visita va ser de la CCCC, els CdV van emetre unilateralment, atribuint-se un protagonisme que no els pertocava, una nota de premsa sobre els resultat d’aquesta visita. La nota, a més d’informar sobre el resultat positiu de la visita, confirmava la intenció d’utilitzar la gorra i contenia unes afirmacions ambigües que fins i tot podien ser interpretades com d’acceptació per part del Dr. Jaume Rosset de l’ús de la dita gorra, com es pot comprovar pels paràgrafs extrets de la citada nota de premsa que es reprodueixen a continuació.
“Pel que fa a la utilització de la gorra enconxada, els Castellers de Vilafranca insisteixen que en cap cas aquesta gorra l’han previst utilitzar com a substitució o alternativa del casc que s’està estudiant, sinó com a mesura provisional i de treball pràctic a l’espera de disposar del nou casc.”
“Com va corroborar el director científic i mèdic de la Coordinadora, Jaume Rosset, aquestes gorres només són útils en cas d’impactes de baixa intensitat, que precisament són els més habituals en la pràctica castellera, i en les comptades ocasions que cau un castell i que en la majoria de les quals no es registren incidents remarcables.”
“Així doncs, l’ús d’aquesta gorra s’ha d’encabir en el context de protegir d’aquests petits cops i no dels hipotètics i infreqüents cops més importants pels quals ja s’està treballant l’opció del casc com a principal instrument de prevenció.”
Nové. La CCCC lamenta profundament que aquest desencontre, que havia d’haver-se resolt per la via del diàleg entre les parts, s’hagi vehiculat a través d’escrits i comunicats i s’hagi traslladat als mitjans de comunicació. En aquestes circumstàncies, la CCCC, per tal deixar clara la seva actuació, es veu obligada a fer pública aquesta nota. Tot i amb això, creu que encara s’és a temps de preservar la unitat d’acció en el món casteller i demana un cop més als Castellers de Vilafranca, admirats per tants conceptes, que reconsiderin la iniciativa unilateral que han anunciat en aquest camp tan sensible.
Valls, a 10 de març de 2008
(1) Colles que integren la Junta de la CCCC
Colla Joves dels Xiquets de VallsColla Vella dels Xiquets de VallsCastellers de VilafrancaMinyons de TerrassaCapgrossos de MataróColla Jove dels Xiquets de TarragonaXiquets de ReusCastellers de SantsCastellers de BarcelonaXics de GranollersCastellers de CornellàSagals d’Osona

diumenge, 27 de gener de 2008

Bibliografia Castellera

Moltes vegades els castellers ens hem preguntat quins són els llibres que com a grans afeccionats als castells necessitem. A continuació us adjunto un llistat de llibres del més interessant. Si completeu la col·lecció i us els llegiu ja us podeu considerar experts en el tema.

Els castells dels xiquets de valls
Per, Francesc Blasi i Vallespinosa
Col·lecció: L'AIXECADOR Nº 1
Editat per: Cossetània Edicions
Any: Tercera edició 1997

Castells i televisió
Per, Santi Suárez Baldrís
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 2
Editat per: Cossentània Edicions
Any: 1998

El Penedès Casteller pàgines d'història
Per, Pere Ferrando i Romeu
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 3
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 1998

Pau Casals i els castells dos sentiments catalans
Per, Pere Ferrando i Salvador Arroyo
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 4
Editat per Cossentània Edicions
Any: 1998

Les merevelles del món casteller (I)
Per, Xavier Brotons i Joan Beumala
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 5
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 2000

Manual de supervivència del casteller
Per, Jaume Roset i Llobet
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 6
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 2000

Un segle de castells de 1900 a 2000 en dades
Per, Josep Bargalló i Valls
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 7
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 2001

Castellers de Cornellà 10 anys (1991-2001)
Per, Carles Sabaté i Xavier Plazas
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 8
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 2001

Els castells: entre la passió i la història
Per, Xavier Güell i Cendra
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 9
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 2002

Les meravellas del món casteller (II)
Per, Xavier Brotons - Joan Beumala
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 10
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 2002

Rimes Castelleres
Per, Quim Román i Moreno
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 2002

Els altres Xiquets de Valls: l'exemple de l'Esplugues de Francolí
Per, Pere Ferrando i Joan Tarés i Martí
Col·lecció: L'AIXECADOR nº 11
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 2003

La colla Xiquets de Tarragona i la tradició castellera de la ciutat
Per, Josep Bargalló i Valls
Col·lecció: L'AGULLA nº 4
Editat per: Edicions El Mèdol
Any: 1990

Història dels Concursos de Castells
Per, Jordi Jaria i Manzano
Col·lecció: L'AGULLA nº 20
Editat per: Edicions El Mèdol
Any: 1996

Debats Castellers (I)
Per, Castellers de Sants i Fons Casteller Emili Miró
Col·lecció: L'AGULLA nº 27
Editat per: Edicions El Mèdol
Any: 1998

Castellers
Per, Xavier Brotons i Joan Beumala
Col·lecció: TERRA NOSTRA nº 39
Editat per:Editorial Columna

La Renaixença castellera a Tarragona (1926-1936)
Per, Xavier Güell i Cendra
Col·lecció: ELS TITANS
Editat per: Edicions El Mèdol
Anys: 2001

La Renaixença castellera al Vendrell (1926-1936)
Per, Pere Ferrando i Salvador Arroyo
Editat per: Edicions El Mèdol
Any: 1995

Emili Miró una vida dedicada als castells (1900-1993)
Per, Fons Castellers de Emili Miró
Col·lecció: CAMÍ RAL nº 19
Editat per: Rafael Dalmau, Editor
Any: 2001

Borinots 10 anys
Per, Castellers de Sants
Editat per: Diputació de Barcelona
Any: 2003

Prèsencia Castellera al Vendrell fins l'any 1926
Per, Pere Ferrando i Romeu
Editat per: Patronat Municipal de Serveis Culturals del Vendrell
Any: 1991

Xiquets ahir, castellers per sempre Vila de Gràcia (1876-2002)
Per, Albert Musons, Quim Perelló, Jordi Ràfols i Miquel Sendra
Col·lecció: LA FONT DE L'ATZAVARA nº 7
Editat per: Taller d'història de Gràcia
Any: 2002

Blau, fraternitat i castells Castellers de la Vila de Gràcia (1997-2001)
Per, Carles Gallardo
Editat Per: Els Castellers de la Vila de Gràcia
Any: 2002

L'inici de la història dels castells a Gavà
Per, Lluís Vicenç Méndez Galeano
Editat per: Els Castellers de Gavà
Any: 1998

Els Torraires de Montblanc aproximació històrica
Per, Josep Mª Porta i Balanyà
Editat per: Associació Torraires de Montblanc
Any: 1994

Taules Cronològiques castellere de La Bisbal del Penedès
Per, Salvador Ferré i Miró
Editat per: Ajuntament de La Bisbal del Penedès
Any: 2001

Vint articles castellers (1991-1994)
Per, Salvador Ferré i Miró
Editat per: Ajuntament de La Bisbal del Penedès
Anys: 1995

"Xiquets del Serrallo" els primers 10 anys
Per, Josep Mª Sabaté i Bosch
Editat per: Ajuntament de Tarragona (Patronat Municipal de Castells)
Joan Sol l'home casteller
Editat per: Xicots de Vilafranca
Any: 2003

Quatre relats de nou
Per, Lluís Via i Pagès
Editat per: Ramón Nadal Editor
Any: 2002

La Riera, Plaça de nou Crònica castellera d\'un petit poble del Baix Gaià
Per, Jordi Rius i Mercadé
Editat per: Colla Gengantera "Els Manotes"
Any: 1998

Els Xiquets de Valls
Per, Joan Amades
Editat per: Edicions El Mèdol
Any: 2001

Dicionari Casteller
Per, Xavier Brotons
Editat per: Diputació de Barcelona
Any: 2000

Món Casteller Vol. I - II
Per, Rafael Dalmau
Editat per: Dalmau
Any: 1981

Als Castellers
Exposició per, Josep Betit i Carcasona
Editat per: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura
Any: 1994

Història Gràfica de la Colla Joves Xiquets de Valls
Per, Màrius Martin Caballero
Editat per: Cossetània Edicions
Any: 1996

Vilanova Bordegassa crònica d\'un Quart de segle
Per, Xavier Capdevila, Xavier Brotons i Antoni Mañé
Editat per: Biblioteca Antina
Any: 1997

50 actuacions castelleres del segle XX diades que han fet història
Link
Castells i Festa \"La Colla Xiquets de Tarragona (1990 - 1999)\"
Per, Albert Pallarès Roíg i Manel Valls Combalia
Col·lecció: L'AGULLA (sèrie gran) nº 7
Editat per: Edicions El Mèdol
Any: 2000

Romanços castellers
Per, Lluís Solsona i Llorens
Editat per: Colla Castellera Nois de la Torre
Any: 2000

Romanços castellers 2
Per, Lluís Solsona i Llorens
Editat per: El 3 de vuit
Any: 2002

Els Castells a l\'Escola
Link
Nens del Vendrell 75 anys d\'històries castelleres
Col·lecció: L'AGULLA (sèrie gran) nº 13
Editat per Edicions El Mèdol
Any: 2002

Colla Vella dels Xiquets de Valls 1947 - 1980
Per, Agustí Pena Mrtinez
Editat per: Edicions de la Magrana
Any: 1999

Colla Vella dels Xiquets de Valls 1981 - 1997
Per, Agustí Pena Martinez
Editat per: Edicions de la Magrana
Any: 1999

Fem pinya!
Els castells, símbol i expressió del nostre poble.
Per, Eloi Miralles
Editat per: Diàfora
Any: 1981

Castellers de Barcelona vint anys
Per, Raimon Cervera
Editat per: Ajuntament de Barcelona
Any: 1990

L\'Anxaneta i l\'àngel del campanar
Per, Jaume Mercader i Miret i Núria Giralt i Clausells
Col·leció: CERCAVILA nº 3
Editat per: Editorial Vilatana
Any: 1998

La primera foto
Per, Andreu Sotorra
Editat per: La Galera
Any: 1994

Castells, castellers i altres contes
Link
En Maginet \"Tap de Bassa\"
Per, Benvingut Moyà Domènech
Editat per: La Galera
Any:1980

Silenci, que pugen!
Per, Natàlia Sangenìs
Editat per: Castellnou Edicions
Any: 1996

Petita història de Jan Julivert
Per, Maria Ramon Caballé i Salvador Arroyo i Julivert
Editat per: Editorial Mediterrània
Any: 1996

Petita història dels castellers
Per, Fina Duran i Riu i Jordi París
Editat per: Editorial Mediterrània
Any: 1990

diumenge, 25 de novembre de 2007

L'himne de la colla

Benvolguts internautes ja podeu cantar per tota la superfície terrestre el nou himne de la Colla Castellera Xiquets de Reus. No té desperdici:

Xiquets de Reus, nascuts a Reus, castellers del Baix Camp
Xiquets de Reus, nascuts a Reus, nous, canalla i veterans
Al teu local, tan elegant, en hi acostem tot passejant
Si vens amb naltros i surts de copes, gaudirem de bones trompes

El 5d8 del mercadal, fou un castell colossal
I el 3d9 i alguna nata, són part d’aquesta caminata
Hi ha castellers equilibristes i altres de funambulistes
Son gent molt bona la d’estructura, però cada any una fractura…

I a la pinya anem molt fins, sempre la fiquem ben endins
I el nostre folre és prou fort, això si que és una sort
Baixos, agulles i crosses… tot això són coses nostres
Visca les gralles i el masclet, i la canalla al complet

Xiquets de Reus, som gent de Reus, com el general Prim
Xiquets de Reus, nascuts a Reus, com la beguda Plim
Des de Sant Pere al Mercadal, fem un pilar caminant
i l’any que ve farem història, amb el 2d8 amb folre.

Tenim la Loli, tant elegant, que ens darà birra de franc
Fem per Sant Pere i Misericòrdia els millors Castells del Baix Camp
Sortim fins tard, que mai no és massa, i tot i així excel.lim a plaça
I en acabar marxarem tots cap al local, que hi ha paella i vi criminal

XdR, som gent d’arreu, n’hi ha de Cambrils i el Catllar
XdR, nascuts a Reus, i a Castellvell també n’hi ha
Tenim al Jevi, i al Serafí, visca la mare que els va parir
Freakies, Sisus i Piserus; Pinyaires, Guais, tots uns “farreros”

XdR, som gent de Reus, hi ha joiers i professors
XdR, som gent de Reus, ferroviaris i grans actors
Estudiants i pensionistes, iluminats i polemistes
Tots som Xiquets, XdR i tombem per tot arreu
Tots som Xiquets, XdR i triomfem per tot arreu.

http://www.youtube.com/watch?v=C8cst_UguXI

Companyia del Butanero Cubano


Bé gent, el passat divendres la magnífica companyia del Butanero Cubano va fer el sopar de cel·lebració de l'última producció dels de Can Branchat. La posada en escena va ser excel·lent tot i petits descuits en el guió per part dels actors, que varen ser solventats amb l'experència de grans professionals de l'escenari..... En definitiva que ens veiem als escenaris l'any vinent!!

divendres, 16 de novembre de 2007

Una colla per una ciutat una ciutat per una colla

Una inquietut i un objectiu crec que pot marcar molt l'evolució de la colla. Em refereixo a la connexió necessària que s'ha d'establir entre colla castellera i ciutat. Com establir aquest vincle? Gran pregunta. En la meva opinió el punt de partida hauria de ser entendre com es comporta la població de la nostra ciutat, què els motiva? que busquen? i a la vegada fer-nos preguntes a nosaltres mateixos: què podem oferir? a qui busquem? on volem arribar? La contestació a aquestes qüestions és possible amb un treball de camp bastant lleuger, no ho serà però la interacció que es desitja, serà continu assaig-error fins assolir una fòrmula correcta, com la bona pòcima d'alquimista. Clar que en el nostre cas l'alquimia és bastant curiosa. No m'agradaria quedar-me amb la sensació que hauríem d'haver donat més per entendre la ciutat..... Tenim a més l'ajuntament al nostre costat i sabem que som un element potencialment molt interessant amb capacitat de fer-se notar, podríem dir que un caramel, però esperem que aquest caramel no se'l mengi qualsevol.....

S'acaba la temporada i un nou camí s'iniciaTemporada 2007, ha finalitzat. Un regust amarg queda en el sí de la colla, sensació d'impotència la podríem definir. Ho hem donat tot i més i ens quedem amb l'objectiu principal de la temporada, el 2 de 8 amb folre sense descarregar. Un cúmul de circumstàncies envolten la temporada dels Xiquets de Reus, que en grans línies ha deixat entreveure que potser aquells objectius que semblaven pròxims estan lluny i que cal arreglar determinades coses per poder assolir un somni, ser una colla gran.
De fet enguany ha quedat demostrat que els castells per sí sols no aguanten l'estructura d'una colla, estructura social que s'ha d'alimentar i nodrir dia rera dia amb l'esforç de l'equip directiu de tècnica i junta. Treball conjunt, coordinació i comunicació màxima, comprensió i objectius comuns, màximes que no es poden oblidar. Si es trenca l'equilibri en algun d'aquests factors és quan la inercia generada en èxits anteriors es va esgotant en comptes d'augmentar-se i renovar-se. Fins que quan es vol assolir un repte superior aquesta mancança manifesta fa acte de presència col·locant el grup en una realitat que pot ser dura. Per arreglar-ho simplement admetre on s'està, analitzar on s'ha fallat i posar solucions prenent com a punts de partida aquells elements forts en què el grup es pot basar. En el nostre cas, sense cap mena de dubte és la il·lusió i la fam de castells.
El camí ha sigut, és i serà dur. Però si som capaços de dotar a la colla de l'estructura sufient per intentar assolir reptes ambiciosos, l'èxit pot estar pròxim, si som capaços de donar a Xiquets de Reus un segell propi, una marca pròpia en el sí del món casteller i sobretot, si som capaços de connectar, d'una vegada per totes amb la gent de Reus, les aletes de les anxentes avellanes podran tenir el cel més a prop que mai.